Chia sẽ kinh nghiệm chơi game Ngọc Rồng OnLine!!Chia sẽ kinh nghiệm chơi game Ngọc Rồng OnLine!!

Thêm phần:
các bạn đi team nếu chưa giảm hqkn mốc an toàn có cách giải quyết như sau..
Thủ… gặp team boss tự bạo, ma phong ba v.v.v
để rồng slot1 để tksm
Công… đẩy rồng qua công tksm vẫn được..
Hoặc là né những ải có tướng đấy khi giảm hqkn quá thấp…
Đi giới vương…boss có các tướng skill bị động như… thuẩn di, thái dương.chủy quang…v.v.v… ko ảnh hưởng tksm… nhưng nếu giame hqkn đúng mốc…các skill đấy cũng sẽ không xuất ở boss… các mốc giảm cũng như giảm hqkn an toàn
nhỏ hơn 102 34%, 117 39%, 127 42%, 147 50%, 16x 55%, lớn hơn 17x 70%….

Tag: ngọc rồng online thẻ bài, 1890 United States Census

Xem thêm bài viết Review: http://game1.vn/review

Nguồn: https://game1.vn/

Đánh giá post