Hướng dẫn cài đặt game nông trại vui vẻ offlineHướng dẫn cài đặt game nông trại vui vẻ offline

donate:

link: (pass:pgaming)

Cần cài đặt VMware trước mới mở được server
Vmware 12 64bit: (pass:pgaming)

facebook:

fanpage:

nguồn:

░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▃
▂▄▅█████████▅▄▃▂
I█████████████████ ████].
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤…

#nongtraivuive #pgaming #gamenongtrai

Tag: game vui nong trai vui ve, nông trại vui vẻ, game nông trại, pgaming, pgaming game offline, game trồng cây, zing farm, game zing, zing trồng cây

Xem thêm bài viết Game Online: http://game1.vn/game-online

Nguồn: https://game1.vn/

Đánh giá post