Hướng dẫn chĩnh sữa data Dynasty Warriors 7Hướng dẫn chĩnh sữa data Dynasty Warriors 7

Tools sử dụng :
-swgstool from ali213
-Applocale :
-Ultraedit hoặc bạn có thể sử dụng bất ký tool nào có chức năng Hex Edit

From forum :

Tag: huong dan dynasty warriors 8 xtreme legends gamevn, Edit, Data, Dynasty, Warriors

Xem thêm bài viết Game Mobile: http://game1.vn/mobile

Nguồn: https://game1.vn/

Đánh giá post