IG vs EHOME – GRAND FINAL – CHINA PRO League DPL-CDA DOTA 2IG vs EHOME – GRAND FINAL – CHINA PRO League DPL-CDA DOTA 2

IG vs EHOME – GRAND FINAL – CHINA PRO League DPL-CDA DOTA 2
Commentary by @MLPDota & @johnxfire
BTS Twitch:
Twitter:
YouTube:

Tag: ig dota 2, Dota 2, dota, noobfromua, highlights, best, epic

Xem thêm bài viết Game Mobile: http://game1.vn/mobile

Nguồn: https://game1.vn/

Đánh giá post