Làm Nhiệm Vụ Cùng LMHTLàm Nhiệm Vụ Cùng LMHT

GPU: GeForce GTX 1060 3GB
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
Memory: 8 GB RAM (7.92 GB RAM usable)
Current resolution: 1920 x 1080, 60Hz
Operating system: Microsoft Windows 10 Pro

Tag: nhiem vu lmht, [vid_tags]

Xem thêm bài viết Review: http://game1.vn/review

Nguồn: https://game1.vn/

Đánh giá post