LFY vs NEWBEE – TOP 2 MATCH $3.900.000 – TI7 DOTA 2

Commentary by ODPixel Fogged
LFY vs NEWBEE – TI7 DOTA 2 – Winners Bracket FINAL
Subscribe►

Tag: lfy dota 2, Dota 2, DOTA, lfy, newbee, pro, game

Xem thêm bài viết Game PC: http://game1.vn/pc

Nguồn: https://game1.vn/